Januari 2016 : Wij horen graag uw ervaringen over de door ons gegeven behandeling! Om deze reden doen wij mee aan een client tevredenheidsonderzoek. Na afloop van de behandeling zult u een digitaal tevredenheidsonderzoek van ons ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze voor ons invult. De verwerking vindt plaats door het onafhankelijke bureau CTO-logo en is daarom volledig anoniem.

  

December 2015 : Marieke en Karianne zijn PROMPT geregistreerd !! Deze in Canada en de Verenigde Staten gangbare methode is gericht op manuele manipulatie van de spraakbeweging bij articulatiestoornissen. Dit wil zeggen dat we in de behandeling middels lichte druk van de vingers rond de lippen en op de mondbodem de articulatieplaats van de klank laten voelen.

 

 

 

 

 

LOGOPEDIE DIRECT TOEGANKELIJK

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?  

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent, m.a.w. heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem.

Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan

Wie betaalt de DTL-screening?   

De DTL-screening wordt op dit moment alleen vergoed door de zorgverzekeraars MENZIS, ZZ en UVIT. Andere zorgverzekeraars zullen later in het jaar of met ingang van het nieuwe kalenderjaar volgen.

Wordt de huisarts geïnformeerd?   

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Voor uitgebreide informatie kunt u de volgende site bezoeken :   www.directnaardelogopedist.nl