Binnen onze praktijk volgen alle logopedisten jaarlijks na- en bijscholingscursussen en landelijke congressen.

De ziekte van Parkinson, preverbale logopedie en autisme zijn specialisaties binnen onze praktijk.

Verder werken we o.a. met de volgende therapieën :

Afwijkende slik en afwijkende mondgewoonten : Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Articulatiestoornissen : Hodson&Paden en Metaphon voor kinderen met fonologische stoornissen

Stemstoornissen : Öcker, Smit, Larynxfacilitatie, Lax Vox