Tarieven 2016

opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

- reguliere individuele behandeling  (20 á 30 min.) :    € 40,53
- eenmalig specifiek logopedisch onderzoek : € 81,06
- overleg met derden (60 min.): € 81,06
- verslaglegging aan derden : € 40,53
- toeslag aan huis behandeling : € 22,99
- telefonische zitting : € 20,27
- preverbale logopedie : € 81,06
- screening directe toegang : € 20,27

Toepassing van de tarieven

Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. De behandeling duurt 20 tot 30 minuten.

Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.

Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, die de logopedist uitnodigen voor een overleg, zoals bijv. de ouders of de school. Indien de cliënt beschikt over een rugzakje of PGB kan de vergoeding daar uit betaald worden.

Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school.

De aan huis toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief van een normale zitting en wordt berekend indien de behandeling bij de patiënt thuis plaatsvindt. Een behandeling aan huis vindt plaats op indicatie van de arts. 

Indien u de afspraak niet nagekomen bent (of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief is het tarief van de behandeling en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.