Taal

kinderen taal

Kinderen kunnen tijdens de ontwikkeling een taalachterstand oplopen. Dit kan zich uiten in problemen met het begrijpen van taal, het formuleren van zinnen, een te kleine woordenschat of problemen om de taal in te zetten als communicatiemiddel.

Signalen van een Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis kunnen zijn:

  • praten in te korte zinnen in vergelijking tot leeftijdgenootjes
  • volgorde van de woorden in de zinnen klopt niet
  • niet goed op de woorden kunnen komen (zegt vaak : “uhhh, hoe heet ook alweer”)
  • doet dingen vaak voor met gebaren of lichaam i.p.v. woorden te gebruiken
  • moeilijk verstaanbaar of te begrijpen
  • moeite met onthouden van opdrachten
  • moeite met het vertellen van een verhaal of gebeurtenis
  • is vrij stil in de klas / geen prater / neemt nooit de beurt
  • lijkt niet te luisteren

Als een kind zich onvoldoende kan uitdrukken naar anderen is dit een belemmering voor een vlotte communicatie met anderen. Dit leidt vaak tot frustraties bij het kind.
De gevoelige periode om taal te leren ligt tussen de 0 en 6 jaar. Wees er dus op tijd bij als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind. Tijdige behandeling van een taalachterstand is van groot belang voor de leerontwikkeling zoals het leren lezen en het begrijpen van geschreven taal.
Van groot belang voor de toekomst van uw kind.

Lees meer over Signalen van Taalontwikkeligsstoornis.

Hoe herkent u de signalen van een taalontwikkelingsstoornis?

Met de online test op de website van kindentaal ontdek je of je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. De resultaten worden automatisch berekend na het invullen van de test.

Lees meer op: www.logopedie.nl/vertraagde taalontwikkeling