Kwaliteit

kwaliteit

Waarborging kwaliteit
Wij zijn ingeschreven / geregistreerd bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Register Preverbale Logopedie
 • ParkinsonNet
 • Kwaliteitsregister Paramedici

NVLF ParkinsonNet Kwaliteitsregister Paramedici

Tevens zijn wij allen lid van kwaliteitskringen van logopedisten voor intercollegiaal overleg. Wij volgen jaarlijks bij- en nascholingen om onze kennis en kwaliteit uit te breiden.

Samenwerking
In het belang van de behandeling werken wij samen met meerdere disciplines, zoals:

 • Collega logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Dietisten
 • Huisartsen en Specialisten
 • Tandartsen en Orthodontisten
 • Leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders
 • PENTO Audiologisch Centrum
 • Kentalis

Privacy
Uw privacy is gewaarborgd middels de wet bescherming persoonsgegevens. Iedere logopedist heeft geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens verstrekt aan derden, met uitzondering van uw verwijzer.

Klantervaringsonderzoek
Wij horen graag hoe u onze behandeling heeft ervaren. Na het beeindigen van de behandeling ontvangt u (indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven) via een extern bureau een online klantervaringsonderzoek. Op deze manier trachten wij onze zorgverlening zo goed mogelijk op onze cliënten af te blijven stemmen. Het onderzoek is geheel anoniem.

Ontevreden?
Heeft u vragen of verloopt de behandeling of het contact met uw behandelaar niet naar wens? Bespreek uw klacht eerst met de logopedist of praktijkeigenaar, Karianne van Kooten. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit? Wij volgen de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, de NVLF.

Lees voor meer informatie de folder "Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist".