Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de telefoon, e-mail of via het contactformulier op deze website.

Intake
Bij het intakegesprek vragen wij de belangrijkste gegevens en bespreken uw klacht en hulpvraag en eventuele andere informatie. Neemt u voor de eerste afspraak de verwijsbrief van de (huis)arts mee en het zorgpasje en ID-kaart/paspoort van u of uw kind.

Onderzoek
Om een correcte diagnose te kunnen stellen zullen wij een onderzoek doen of een test afnemen. Ook zullen wij waar nodig observaties doen naar communicatie- of slikproblemen. Tijdens het eerste gesprek zullen wij u hierover advies geven.
Het onderzoek kan meerdere behandelingen in beslag nemen.

Diagnosegesprek
Tijdens dit gesprek wordt met u besproken

  • Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek
  • Voorstel wel/niet behandelen
  • Vooruitzichten
  • Toestemming voor de behandeling en het behandelplan

De behandeling
Na het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling.
Het aantal behandelingen en de invulling er van is afhankelijk van de klacht of aandoening.
Tijdens de behandeling kunnen evaluatiemomenten plaatsvinden waarin de voortgang te bespreken en aansluitend uw toestemming voor de vervolgbehandelingen. 

Na de behandeling
Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist). U ontvangt een kopie van het verslag.