Gehoor

Gehoorproblemen hebben invloed op de uitspraak. Als kinderen de klanken niet goed of vervormd horen, zullen ze sommige woorden verkeerd uitspreken. Ook kan het zijn dat de zinsbouw of woordenschatontwikkeling achterblijft omdat het kind niet goed hoort en hierdoor informatie misloopt.

Wij behandelen deze problemen o.a. met het stimuleren van spraakafzien/liplezen en het leren onderscheiden van klanken en woorden.